» Adatvédelmi nyilatkozat


Az Északdunántúli Vízmű Zrt. elkötelezett  honlapjának működtetése során az ügyfelek által rendelkezésünkre bocsátott személyes információk tiszteletben tartása és megőrzése iránt.
 
Internetes oldalunkat olyanra terveztük, hogy Ön és valamennyi partnerünk anélkül látogathasson meg minket, hogy akaratán kívül felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt adna magáról.
 
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
 
  • az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
  • Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
 
Honlapunk kialakítása során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a kapcsolódó egyéb jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.
 
Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője társaságunk. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.
 
Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, társaságunk nem adja tovább. 

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.
 
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Ön számítógépe és a honlapunk működését biztosító számítógép összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított.
 
Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapot használók bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, társaságunk. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat társaságunk az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Társaságunk az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályi korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, akár elektronikus levelezés útján is tájékoztatja. Társaságunk kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
 
Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk:
 
elektronikus levélben: edvrt@edvrt.hu
telefonon: 34/311-766
postai úton: 2801 Tatabánya, Pf.: 117.


Északdunántúli Vízmű Zrt. - 2800 Tatabánya, Sárberek 100.