» TÁRSASÁGUNK LABORATÓRIUMI MUNKATÁRSAT KERES (SZENNNYVIZES TERÜLET) 2023-06-01

FŐBB FELADATOK

 • Szennyvíz és szennyvíziszap minták elemzése, dokumentálása a vonatkozó szabványok és a Minőségirányítási Kézikönyvben leírtak szerint
 • Klasszikus és műszeres (spektrofotométer, TN-mérő) analitikai vizsgálatok elvégzése az előírások betartása mellett
 • A mérésekhez szükséges reagensek vagy mérőoldatok készítése a szabványoknak megfelelően
 • A laboratóriumi műszerek és berendezések műszaki és mérésre alkalmas állapotának ellenőrzése és dokumentálása
 • A laboratórium számítógépes adatrögzítő és nyilvántartási rendszerének alkalmazása


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK HÁLÓZATDIAGNOSZTIKAI MUNKATÁRSAT KERES 2023-05-30

FŐBB FELADATOK

 • Helyszíni diagnosztikai mérési feladatok előkészítése, elvégzése (hibahely és nyomvonal keresési feladatok, tűzcsap vízhozam mérések, éjszakai statikus vízveszteség mérések)
 • Tevékenységhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok naprakész vezetése (munkalapok, menetlevelek, excel táblázatok)
 • Diagnosztikai mérési tervdokumentáció és mérési jegyzőkönyvek készítése, dokumentálása
 • A tevékenység végzéséhez szükséges diagnosztikai műszerek, gépjárművek, gépek és berendezések üzemeltetése


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK DUNA-VÖLGYI VÍZMŰ ÜZEM SZERVEZETI EGYSÉGE NEHÉZGÉPKEZELŐ MUNKATÁRSAT KERES 2023-05-15

FŐBB FELADATOK
 

 • A működési területen karbantartási és javítási feladatok végzése során nehézgéppel történő munkaterület kialakítási földmunkák szakszerű elvégzése
 • Az ivóvíz szolgáltatással összefüggő karbantartási feladatok ellátása
 • Telephelyen karbantartási és javítási munkálatok elvégzése
 • A kiadott és elvégzett feladatok gépüzemnaplóban, munkalapon történő vezetése
 


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK DUNA-VÖLGYI VÍZMŰ ÜZEM SZERVEZETI EGYSÉGE SZENNYVÍZÁGAZATI VILLANYSZERELŐ MUNKATÁRSAT KERES 2023-05-15

FŐBB FELADATOK

 • Rendszeresen ellenőrzi a telepi, valamint a szennyvízátemelő elektromos berendezéseinek előírás szerinti üzemelését, állapotát, és gondoskodik a
  rendeltetés- vagy szabályellenes működés megszüntetéséről
 • Készenléti szolgálat ellátása
 • Kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK DUNA-VÖLGYI VÍZMŰ ÜZEM EGYSÉGE SZENNYVÍZÜZEMI KEZELŐ MUNKATÁRSAT KERES 2023-05-15

FŐBB FELADATOK

 • Szennyvíz elvezető hálózat és tisztító telep karbantartási, fenntartási feladatainak ellátása, üzemelésének biztosítása, átemelők ellenőrzése, karbantartása, szivattyúk működésének biztosítása, szivattyúdugulások elhárítása
 • Szennyvíz hálózat, szennyvíztisztító telep és a védterületek rendszeres ellenőrzése, az objektumok üzemkészségének fenntartása; az esetleges hiba kockázatok megszüntetése
 • Szennyvíz-hálózaton és szennyvíztisztító telepen bekövetkező esetleges meghibásodások, rendellenességek jelzése, hibák elhárítása
 • Karbantartási, üzemellenőrzési, védterületi és takarítási munkák elvégzése
 • Készenléti szolgálat ellátása (kéthetente)
 • Kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása (üzemnapló, munkalap naprakész vezetése, hulladékszállítások dokumentálása)


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK DUNA-VÖLGYI VÍZMŰ ÜZEM SZERVEZETI EGYSÉGE CSATORNAMUNKÁS MUNKATÁRSAT KERES 2023-05-15

FŐBB FELADATOK

 • A telepen található műtárgyak és berendezések rendszeres ellenőrzése, üzemeltetése
 • A szennyvízátemelők előírás szerinti üzemelésének és állapotának ellenőrzése, szivattyúdugulás elhárítása
 • A szennyvízhálózaton esetlegesen felmerülő meghibásodások, rendellenességek jelzése, a hibák elhárítása
 • A csatornahálózaton és átemelőkön tisztítási, karbantartási és javítási munkálatok elvégzése
 • Részvétel a csatorna bekötések ellenőrzésében, az illegális bekötések felderítésében, valamint az eldugult szennyvízcsatornák és szennyvízgyűjtő átemelők tisztításában


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK DUNA-VÖLGYI VÍZMŰ ÜZEM SZERVEZETI EGYSÉGE VÍZÁGAZATI KARBANTARTÓ MUNKATÁRSAT KERES 2023-05-15

FŐBB FELADATOK

 • Az ivóvíz szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása
 • Működési területen belül a kijelölt hálózat folyamatos ellenőrzése
 • Telephelyen karbantartási és javítási munkálatok elvégzése
 • A kiadott és elvégzett feladatok munkalapon való vezetése naprakész állapotban
 


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK DUNA-VÖLGYI VÍZMŰ ÜZEM SZERVEZETI EGYSÉGE CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ MUNKATÁRSAT KERES 2023-05-15

FŐBB FELADATOK
 

 • Ivóvízszolgáltatással összefüggő feladatok: csőtörés, vízmérőcsere, plombálás, tűzcsap-tolózár beépítés, illetve karbantartás, hálózat és medence mosatás, vízbekötések, gerincvezeték és egyéb vízvezeték építési feladatok
 • Működési területen a hálózat folyamatos ellenőrzése, hibák-üzemzavar észlelése esetén felettesének jelenti, a kiadott és elvégzett feladatok naprakész vezetése munkalapon, menetlevélen
 • Normál munkarend vállalása, valamint készenléti szolgálat ellátása megbízás alapján


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK DUNA-VÖLGYI VÍZMŰ ÜZEM SZERVEZETI EGYSÉGE VÍZMŰGÉPKEZELŐ MUNKATÁRSAT KERES 2023-05-15

FŐBB FELADATOK

 • Az ivóvíztermeléssel összefüggő feladatok ellátása
 • Működési területen belül a vízbázisok, gépek, berendezések, ivóvíz hálózat folyamatos ellenőrzése, karbantartása
 • Működési területen belül karbantartási és javítási munkálatok elvégzése
 • Glóbusz, víztorony, víztározó medencék tisztítása, karbantartása
 • A kiadott és elvégzett feladatok munkalapon való vezetése naprakész állapotban


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK DUNA-VÖLGYI VÍZMŰ ÜZEM SZERVEZETI EGYSÉGE CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ KISEGÍTŐ MUNKATÁRSAT KERES 2023-05-15

FŐBB FELADATOK

 • Csőtörés javítása, vízmérőcsere, plombálás, tűzcsap-tolózár beépítés, illetve - karbantartás, hálózat- és medence mosatás, vízbekötések, gerincvezeték és egyéb vízvezeték építési feladatok
 • Működési területen a hálózat folyamatos ellenőrzése, hibák-üzemzavar észlelése esetén jelentés a felettesnek
 • A kiadott és elvégzett feladatok naprakész vezetése munkalapon, menetlevélen


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben