Sajtóközlemény 2011-10-04

Környezetkímélő intézkedések és milliárdos fejlesztések az Északdunántúli Vízműnél

Kevesebb káros anyag jut az Által-érbe Tatabányán és Tatán

A tatabányai Által-érbe évente mintegy 25,5 tonnával kevesebb nitrát kerül majd az Északdunántúli Vízmű Zrt. szennyvíztisztító telepeinek fejlesztését követően. A vízmű célja az uniós forrásból megvalósuló fejlesztéssel, hogy az Által-érbe valamint a tatai Öreg-tóba - összhangban az Unió elvárásaival – csökkenjen a növényi tápanyagok élővízbe kerülése.A tatai Öreg tó, és annak vízgyűjtőjébe tartozó Által ér védelme érdekében az Európai Unió környezetvédelmi előírásainak megfelelően a szennyvízkezelés során szigorú határértékeket kell betartani. A tatabányai szennyvíztisztító telepről elfolyó víz összes foszfor tartalma egész évben nem lehet nagyobb 1 mg/liternél, az összes nitrogén tartalma május 1. és november 15. között a 10 mg/liternél. Ahhoz, hogy a tatabányai szennyvíztisztító ezt teljesíteni tudja, a telep szennyezőanyag eltávolítási hatásfokának legalább 90 százalékot kell elérnie. Ehhez a szennyvíztisztító jelenlegi tisztítási teljesítményének növelése szükséges, hogy a tisztított szennyvíz minősége megfeleljen az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozata által előírt kibocsátási határértékeknek

„A tatabányai szennyvíztisztító telep fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy az Által-ér nitrát terhelését minimálisra csökkentsük megfelelve ezzel az előírt összes nitrogén határértéknek. A fejlesztés elsődleges célja az elfolyó szennyvízben a szigorú nitrogén határértékek biztosítása, ezáltal a környezet kímélése. Az elvégzett munka, beruházás és fejlesztés a vízmű és a fogyasztók közös érdeke. A projekt nemcsak a jelent, hanem a jövőt is szolgálja.”– mondta Dr. Jelen Tamás, az Északdunántúli Vízmű Zrt. igazgatója.

Az uniós forrásból a tatabányai szennyvíztisztító telepen a jelenlegi oxikus levegőztető medencéket anoxikus medencévé alakítják, valamint épül egy 8440m3 térfogatú levegőztető (oxikus) műtárgy. Az épülő utódenitrifikációs bioszűrőben baktériumokkal távolítják majd el a tisztított szennyvízben található nitrogént. A projekt keretében megvalósuló technológia egylépcsős biológiai eleveniszapos technológiát valósít meg utódenitrifikációs biofilter és pótlólagos szénforrás adagolás alkalmazásával kiegészítve. A tervezett technológia egész évben teljesíteni tudja az előírt tisztítási hatásfokokat, biztosítani tudja az előírt elfolyó víz minőséget.” – ismertette a projekt technikai részleteit Simon Ferenc, az Északdunántúli Vízmű Zrt. általános és műszaki vezérigazgató-helyettese.

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében az Északdunántúli Vízmű Zrt. összesen 2 223 488 650 forint összegű támogatást nyert el a tatai és a tatabányai szennyvíztisztító telepek fejlesztésére. Az Európai Uniós forrás felhasználásával 2011. július 14-én kezdődött a tatabányai telep fejlesztése. A kivitelezés kezdetén a magas talajvízszint miatt vákuum-kutakat telepítettek, majd egy hét folyamatos vízszintsüllyesztés után megkezdődtek a földmunkák. Az építési munkák a tervezett ütemben haladnak, a fejlesztés várható befejezése 2013 év közepe. Tatán az építési munkák várhatóan 2011 októberében kezdődnek, a fejlesztés várhatóan 2013. év végén zárul. A fejlesztés teljes költsége Tatabányán 1.459.864 ezer Ft, amiből 1.112.497 ezer Ft támogatást nyújt az Európai Unió és a Magyar Állam, míg Tatán a fejlesztés teljes költsége 1.307.049 ezer Ft, amelyből 1.110.991.650 Ft támogatást nyújt az Európai Unió és a Magyar Állam.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt., mint a térség meghatározó szolgáltatója, fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a szigorodó hazai és uniós környezetvédelmi előírások betartására. Mindemellett szem előtt tartja a fogyasztók és az önkormányzatok igényeinek és elvárásainak megfelelő, minőségi szolgáltatás megvalósítását. A jövőben is arra törekszik a Társaság, hogy a pályázati úton megszerezhető uniós pénzforrások felhasználásával hozzájáruljon a térség, valamint a települések infrastruktúrájának fejlődéséhez, a vízi-közművek és szennyvíztisztítási technológiák folyamatos fejlesztéséhez, a környezet megóvásához.

További információ

Kreitner Krisztina

PR vezető

06-30/277-4886

kreitner.krisztina@edvrt.hu

Interjújavaslat

Dr. Jelen Tamás, igazgató

Északdunántúli Vízmű Zrt.

Simon Ferenc, általános és műszaki vezérigazgató-helyettes

Északdunántúli Vízmű Zrt.

^ Vissza az oldal tetejére ^

Vissza az előző oldalra