Vízmérőaknák tisztántartása 2010-10-18

Vízmérő cserék, leolvasások és felújítási munkáink során egyre több alkalommal észleltünk a vízmérő aknák megközelíthetőségével, karbantartási hiányosságaival kapcsolatos rendellenességet.A víziközmű szolgáltatás zavartalan biztosításának egyik fontos feltétele, hogy FOGYASZTÓINK eleget tegyenek a szolgáltatási szerződésben, valamint a 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben foglalt kötelezettségeiknek, amely 17. §-a szerint:

(1) A fogyasztó a vízmérőakna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról és tisztán tartásáról, a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodni, továbbá a vízmérő rendellenes működéséről a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles.
(2) A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a fogyasztó felelős, és a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles a szolgáltatónak megtéríteni.

A pontos leolvasás és a korrekt számlázás elengedhetetlen feltétele, hogy a vízmérő megtekinthető állapotban, a vízmérő akna pedig tiszta, vízmentes, jól hozzáférhető legyen, hogy munkánkat balesetmentes körülmények között tudjuk végezni. Ehhez például az is szükséges, hogy a vízmérőaknában biztonságosan rögzített hágcsó (létra) álljon rendelkezésre.

Mindezek megtétele azért fontos – mind a fogyasztó, mind a szolgáltató szempontjából – mert a rendszeres mérőellenőrzéssel:

- kiszűrhető a belső hálózat meghibásodása,
- megelőzhető az esetleges szivárgásból adódó többletfogyasztás.

Kérjük a fentiek betartásával is segítsék munkánkat!

^ Vissza az oldal tetejére ^

Vissza az előző oldalra