Környezettudatos szolgáltatás 2011-01-20

Szakszerű szennyvíztisztítás az ÉDV Zrt.-nél

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. környezetvédelmi szempontból legjelentősebb tevékenysége a működési területén keletkező szennyvizek elvezetése, megfelelő mértékű tisztítása, valamint a szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszapok környezetkímélő elhelyezése a természetben. A Társaság 37 településen mintegy 167 ezer fő részére végez csatornaszolgáltatást.Működési területén az ellátott lakosság közel 86%-a részesül csatornaszolgáltatásban, ami lényegesen kedvezőbb az országos átlagnál, és megfelel az uniós környezetvédelmi elvárásoknak is. Az elvezetett szennyvizet négy állami: a tatabányai, a tatai, az esztergomi, és a dorogi, valamint tizenhét önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telepen kezelik. A Társaság alapvető feladatának tekinti a keletkező szennyvizek szakszerű, a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokban rögzített határértékeknek megfelelően tisztítását, valamint a melléktermékként keletkező szennyvíziszap elhelyezését. Jelenleg az iszap egy részét víztelenítését követően mezőgazdasági, másik részét pedig komposztálás után rekultivációs célokra hasznosítják.

Az ÉDV Zrt. a szakszerű szennyvíztisztítás mellett, kiemelt hangsúlyt fektet a tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékok kezelésére is. Ilyen hulladékok első sorban a gépek és berendezések karbantartása, illetve a laboratóriumi tevékenységek végzése során keletkeznek. A vízmű üzemeknél kialakított gyűjtőhelyekből a hulladékokat hatósági engedéllyel rendelkező szakvállalatok szállítják el ártalmatlanításra.

Az ÉDV Zrt. elkötelezte magát, hogy tevékenységében kiemelt szerepet kapjon a fogyasztóközpontúság, az épített és természeti környezet állapotának megőrzése, javítása. A tevékenység egészére bevezetett ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási és az ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszerek jó alapot adnak a minőségi, szabályozott víziközmű-szolgáltatás megvalósítására, az Európai Unió követelményeinek teljesítésére.

Saját és uniós pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztésekkel, beruházásokkal arra törekszik a vízműtársaság, hogy a kor követelményeinek megfelelő technológiákat alkalmazzon a szennyvíztisztító telepeken. Jelenleg, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében, a tatabányai és az esztergomi tisztító telepeken folynak előkészítő munkálatok, azonban a közeljövő feladatai közé tartozik a tatai szennyvíztisztító telep fejlesztése is, melyhez az önkormányzattal közösen további uniós forrásokat kívánnak elnyerni.

A Társaság a szolgáltatási tevékenysége mellett kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a fogyasztók rendszeresen tájékozódjanak mindazokról a jelentős erőfeszítésekről, amelyeket a környezet megóvása érdekében tesznek. Különösen nagy hangsúlyt helyeznek az oktatási intézményekkel való kapcsolattartásra. Különféle környezetvédelmi programok szervezésével rendszeresen hozzájárulnak a tanuló ifjúság szemléletének alakításához és környezettudatos neveléséhez.

Bővebb információ:
Szerdahelyi Katalin
műszaki fejlesztés vezető
Tel: 34/311-766/128. sz mellék

^ Vissza az oldal tetejére ^

Vissza az előző oldalra