Pályázat bemutatása 2015-06-22

Kocs és Nagyparnakpuszta ivóvízminőség javító projekt
Projektazonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0024

A KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javító konstrukció általános célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) Víz-higiénés osztályának szakvéleménye alapján, egyedi ivóvízminőség-javító projektek keretében, mely a kifogásolt ivóvíz-paraméterekkel jellemezhető településeknek kötelezően előírt feladat.


Az Északdunántúli Vízmű Zrt.-t, mint regionális szervezetet ivóvízellátási, szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok ellátására hozták létre. Minőség- és környezetpolitikájának alapja a jó minőségű ivóvíz biztosítása, a természetbe visszaadott szennyvizek környezetkímélő tisztítása, a szolgáltatás biztonságának fokozása, műszaki folyamatok működtetése. Kiegészítő tevékenységei közé tartoznak a víz- és környezetvédelmi laboratóriumi vizsgálatok, a víziközmű hálózathoz kapcsolódó diagnosztikai mérések, anyag és szerelvény továbbértékesítések.
Működési területén 111 300 m3/nap vízellátó kapacitással rendelkezik, az igények csúcsidőszakban ezzel szemben 85 000 m3/nap alatt maradnak. Az ellátás 100 %-os. A főművek és elosztórendszerek szállító kapacitása illeszkedik a rendelkezésre álló vízbázisokhoz. A társaság működési területén a szabad kapacitások lehetővé teszik a térség gazdasági fejlődését, a víziközmű-szolgáltatás bővítését.
A jelenlegi pályázat célja Kocs és Nagyparnakpuszta lakossága - mintegy 3000 fő - számára létfontosságú, egészséges ivóvíz biztosítása. A beruházás elengedhetetlen a települések és a területek élhetőségéhez, hiszen jelenlegi állapotában nem felel meg az uniós elvárásoknak. Egy településen a megfelelő életminőséghez az egészséges ivóvízellátás alapvető követelmény, melynek hiányában fejlődés nem képzelhető el.
Kocson és Nagyparnakpusztán is a vízfogyasztásban a lakossági fogyasztás a meghatározó. A fogyasztást elsősorban a családok mérete, a víz felhasználási szokások és a locsolási mennyiség befolyásolja. Miután alapvetően a lakossági fogyasztás a meghatározó, nagyon lényeges az ivóvíz minősége.
Kocson a lakossági vízbekötések száma 907 db, a közületi bekötések száma 20 db. Kocs község vízellátása rétegvízre telepített helyi mélyfúrású kutakra épült ki. A jelenlegi vízellátást biztosító kutak nem alkalmasak a hatályos egészségügyi határértékeknek megfelelő vízminőségű ivóvíz biztosítására. Az ammónia, a vas- és mangántartalom tekintetében nem tesznek eleget a megszabott határértékeknek. A vas- és mangántartalom közegészségügyi szempontból nem ártalmas, de háztartási célra kevésbé alkalmas, mert oxidált formában a vizet vörössé, sötétbarnává színezi, valamint kellemetlen ízhatást okoz.
Nagyparnakpuszta lakossági vízbekötései száma 40 db. Az ellátó hálózata teljesen leamortizálódott, rendszeresen üzemzavar fordul elő, így nem biztosítható az ott élő lakosság biztonságos és hosszú távú közüzemi ellátása.
A projekt további fő célkitűzése a méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség, jólét biztosítása. Az ÉDV Zrt., - mint üzemeltető - nyilatkozata alapján a mögöttes rendszer vízbázisa elegendő mennyiségű és kiváló minőségű vizet tud rendelkezésre bocsátani a Kocsi és Nagyparnakpusztai alrendszer ellátásához.
 
Kocs község településrendezési tervvel rendelkezik, amely magába foglalja az ivóvízellátó rendszer átalakítását. Kocs község és Nagyparnakpuszta egészséges ivóvízzel történő ellátását Kömlődön keresztül az ivóvíz távvezetékre történő rácsatlakozással biztosítható. E célból távvezeték épül a Kömlődi rendszer irányából, kisregionális hálózat kialakításával. A távvezeték nyomvonala és a tulajdonviszonyok rendezettek. A két település közüzemi rendszere összeköttetésbe kerül majd a Tatabánya-Oroszlány Regionális Vízmű hálózattal, így megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvizet biztosítva a településeknek. Kocs településen jelenleg is működő hidroglóbusz műszaki átépítés után a korábbihoz hasonlóan látná el a települést. Mindez nagy szolgáltatási biztonságot, alacsony üzemeltetési költséget, magas üzembiztonságot fog eredményezni.
A projekt megvalósulásával a településeken megfelelő minőségű ivóvíz kerül az elosztóhálózatba, s így az elosztóhálózat rendszeres karbantartásával hosszú távon biztosítható a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása. Így biztosítható a gazdasági fejlődés és a társadalmi haladás elérése, valamint a környezeti feltételek megőrzése. ^ Vissza az oldal tetejére ^

Vissza az előző oldalra