Pályázat bemutatása 2015-07-08

Nagyigmánd és Kisigmánd ivóvízminőség javító projekt
Projektazonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0027
 
A KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javító konstrukció általános célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) Víz-higiénés osztályának szakvéleménye alapján, egyedi ivóvízminőség-javító projektek keretében, mely a kifogásolt ivóvíz-paraméterekkel jellemezhető településeknek kötelezően előírt feladat.


Az Északdunántúli Vízmű Zrt.-t, mint regionális szervezetet ivóvízellátási, szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok ellátására hozták létre, a vízbázistól a fogyasztóig teljes körű víziközmű-szolgáltatást végez. Minőség- és környezetpolitikájának alapja a jó minőségű ivóvíz biztosítása, a természetbe visszaadott szennyvizek környezetkímélő tisztítása, a szolgáltatás biztonságának fokozása, műszaki folyamatok működtetése. Kiegészítő tevékenységei közé tartoznak a víz- és környezetvédelmi laboratóriumi vizsgálatok, a víziközmű hálózathoz kapcsolódó diagnosztikai mérések, anyag és szerelvény továbbértékesítések.

Működési területén 111 300 m3/nap vízellátó kapacitással rendelkezik, az igények csúcsidőszakban ezzel szemben 85 000 m3/nap alatt maradnak. Az ellátás 100 %-os. A főművek és elosztórendszerek szállító kapacitása illeszkedik a rendelkezésre álló vízbázisokhoz. A társaság működési területén a szabad kapacitások lehetővé teszik a térség gazdasági fejlődését, a víziközmű-szolgáltatás bővítését.

A jelenlegi pályázat célja Nagyigmánd és Kisigmánd lakossága – több, mint 3500 fő - számára létfontosságú, egészséges ivóvíz biztosítása. A beruházás elengedhetetlen a települések és a területek élhetőségéhez, hiszen jelenlegi állapotában nem felel meg az uniós elvárásoknak. Egy településen a megfelelő életminőséghez az egészséges ivóvízellátás alapvető követelmény, melynek hiányában fejlődés nem képzelhető el.

Az Önkormányzatok feladatai a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, az egészséges ivóvízellátásról való gondoskodás.

Jelenleg Nagyigmánd és Kisigmánd település is rendelkezik vezetékes ivóvízzel; a vízhálózat kiépítettsége 100 %-os és a rákötés aránya egyaránt 92 %-os. Az elosztó hálózat a települések teljes egészét lefedi. A lakossági vízbekötések száma 1 345 db, a közületi bekötések száma 27 db. A közüzemi szennyvízcsatorna hálózat mindkét településen kiépített, a bekapcsolt lakások aránya 67%, ami felülmúlja a megyei átlagot.

A településeken a vízfogyasztásban a lakossági fogyasztás a meghatározó. A fogyasztást elsősorban a családok mérete, a víz felhasználási szokások és a locsolási mennyiség befolyásolja. Miután alapvetően a lakossági fogyasztás a meghatározó, nagyon lényeges az ivóvíz minősége.

A mostani vízellátást biztosító kutak nem alkalmasak a hatályos egészségügyi határértékeknek megfelelő vízminőségű ivóvíz biztosítására. Vizükben a rendelet szerinti határértéket lényegesen meghaladó ammónium és vas koncentráció található. A projekt műszaki megoldásként más vízbázisra való áttérést, ill. más vízellátó rendszerre történő csatlakozást kíván megvalósítani.

Komárom-Esztergom megye településeinek vízellátását jelentős részben a Tatabánya-Oroszlány Regionális Vízmű (TORV) biztosítja. Az elmúlt tíz évben bekövetkezett fajlagos vízfogyasztás csökkenése miatt a rendszer szabad kapacitással rendelkezik. Mivel Nagyigmánd és Kisigmánd települések a regionális rendszer ellátási övezetében találhatók, ezért a vízminőségi problémák kézenfekvő megoldása a TORV vízbázisára egy tervezett távvezetéken keresztül történő rákapcsolódás. Jelenleg a rendszer 5 város és 56 község vízellátását biztosítja. Így a TORV vízbázis mind minőségi, mind pedig mennyiségi tekintetben jelenlegi kiépítettsége mellett biztonsággal képes a két ellátandó terület közüzemi vízellátó hálózatának igényével növelt vízmennyiséget szolgáltatni.

A pályázat során a Nagyigmánd és Kisigmánd vízellátó hálózatot közvetlenül a TORV rendszerről megtápláló ivóvíz távvezeték kiépítésére kerül sor. Az igényelt vízmennyiséget és hálózati nyomást a TORV vízbázisról táplált regionális rendszer és a Nagyigmándi magas tározó biztosítja. A tervezett vezeték hossza 7792 m D 225, 7142 m D 160, 889 m D110 KPE vezeték.

A tervezett műszaki megoldás megvalósítja a projekt célját, azaz Nagyigmánd és Kisigmánd községek egészséges ivóvízzel történő ellátását, hiszen a lakosság számára a megfelelő minőségű ivóvizet az ÉDV Zrt. által üzemeltetett regionális rendszeren keresztül ivóvíz távvezetéken keresztül történő csatlakozással biztosítja.

A hálózatrekonstrukció keretein belül a települések ágvezetékes szakaszainak megszüntetése céljából körvezetékek kiépítése történik gerincvezeték létesítésével, melyre a hálózat jelenlegi állapota, valamint a rendszer hatékonyabb működése és az alacsonyabb fenntartási költség miatt van szükség.

A projekt eredményeként a kifogás alá eső paraméterek koncentrációja a minimálisra csökken, a regionális csatlakozás kiépítését követően a településrészeken a szolgáltatott ivóvíz minősége kielégíti a követelményeket. A megvalósuló hálózatrekonstrukció elősegíti a vízveszteség csökkentését, és járulékosan biztosítja a vízminőség javulását. Így biztosítható a gazdasági fejlődés és a társadalmi haladás elérése, valamint a környezeti feltételek megőrzése.
^ Vissza az oldal tetejére ^

Vissza az előző oldalra