» „Regionális vízművek a napenergia hasznosítás megvalósításáért” Konzorcium.

Projekt azonosítószáma: KEHOP-5.1.3.-17-2017-00002
 
Projekt összköltsége: 2 216 966 841 Ft
 
Támogatás összege: 922 481 218 Ft
 
Támogatás intenzitása:  45.0%
 
A projekt címe: Regionális Vízművek napenergia hasznosítását célzó projekt megvalósítása
 
A projekt célja:
 
A projekt elsődleges célja a közszolgáltatást végző, többségi állami tulajdonban lévő víziközmű-társaságok energiára fordított költségének csökkentése, ezzel pedig indirekt módon a lakosság közterheinek csökkentése villamosenergia-termelő rendszerek telepítésével. Másodlagos cél a lehető legkisebb környezeti terheléssel járó, megújulóenergia-alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen alapuló villamos energia szerepének növelése.

 
Az előkészítési projekt 100%-os támogatási intenzitás mellett valósult meg, melynek során 40 telep felülvizsgálata után elkészült a napenergia hasznosítását célzó fejlesztések megvalósításához szükséges műszaki-technológiai elemzés, és javaslattétel történt az alkalmazandó megoldásokra a tényleges megvalósítási helyszínként megjelölt 25 db telep vonatkozásában. A kiválasztott telepekre vonatkozóan részletes megvalósíthatósági tanulmány készült. A megvalósításra, a támogatási igény benyújtására a regionális víziközmű-szolgáltató társaságok konzorciuma jogosult, ennek érdekében 2017. április 5-én az öt többségi állami tulajdonban lévő regionális víziközmű-szolgáltató társaság vezérigazgatója aláírta a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást, és ezzel megalakult a projektben kedvezményezettként részt vevő Regionális vízművek a napenergia hasznosítás megvalósításáért konzorcium, amelyben a konzorciumvezetői feladatokat a DRV Zrt. látja el.

Konzorciumi tagok:
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.)
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.)
Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV Zrt.)
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV. Zrt.)
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.)
 
A megvalósításra a KEHOP-5.1.3.-17-2017-0002 azonosító számú, Regionális Vízművek napenergia hasznosítását célzó projekt megvalósítása elnevezésű projektben került sor, melynek eredményeként az öt regionális vízmű területén 13 helyszínen épülnek napelemparkok, melyek közvetlenül villamos egyenáramot termelnek a napsugárzásból. A megtermelt egyenáramot inverterek alakítják váltóárammá, melyek egyben biztosítják a rendszer teljes mértékű kihasználását a feszültségszint optimális munkaponti tartományban tartásával. A pályázati felhívással összhangban a megtermelt energia 100 százalékban a hálózatra betáplálandó. A napelemes rendszer méretezése helyszínenként történt, a termelt energia mennyisége PVGIS számítással került meghatározásra.
A kivitelezési közbeszerzés kiírás a műszaki alapadatokra és elvárásokra alapozva, FIDIC sárga könyves formában készült el, az elkészült tervdokumentációt indikatív tervekként felhasználva. A projekt műszaki átadás-átvétele 2023. június 13-án megtörtént.  
A napelemes, fotovoltaikus elven működő kiserőművek automata üzemben működnek, állandó felügyeletet nem, csupán időszakosat igényelnek, és esetenként karbantartásra van szükség az üzemszerű működéshez. A gyakorlatilag teljesen automata üzem mellett az elektromos áram zajmentesen, tisztán és melléktermék nélkül termelődik.
A napelemparkok a vízmű- és szennyvíztisztító telepek üzemeltetés során használaton kívül eső részein lesznek elhelyezve, az alábbi telephelyeken:
DRV Zrt.:
 • Pécs
 • Mohács
 • Zamárdi
 • Balatonfőkajár
 • Fehérvárcsurgó
DMRV Zrt.:
 • Gödöllő szennyvíztisztító telep
 • Veresegyház szennyvíztisztító  telep
ÉDV Zrt.:
 • Tata szennyvíztisztító  telep
 • Dorog szennyvíztisztító telep
TRV Zrt.:
 • Karcag szennyvíztelep
 • Püspökladány szennyvíztelep
ÉRV Zrt.:
 • Szécsény szennyvíztisztító telep
 • Kazincbarcika szennyvíztisztító telep
 
A fejlesztés várható, számszerűsíthető eredményei:
További kapacitás megújuló energia előállítására összesen 5,075 MW. Ebből DRV 2,4 MW, ÉDV 0,6 MW, ÉRV 0,55 MW, TRV 0,52 MW, DMRV 1,0 MW.
Az üvegházhatást okozó gázok mennyiségének csökkenése éves szinten összesen 5295,29 tonna. Ebből DRV 2506,646 tonna, ÉDV 626,661 tonna, ÉRV 574,439 tonna, TRV 543,106 tonna, DMRV 1 044,435 tonna.
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség összesen 19539,82 GJ, ebből DRV 9249,62 GJ, ÉDV 2 312,41 GJ, ÉRV 2 119,70 GJ, TRV 2004,08 GJ, DMRV 3854,01 GJ.
 
A projekt tervezett zárása: 2023. augusztus 30.