» „Regionális vízművek a napenergia hasznosítás megvalósításáért” Konzorcium.

Projekt azonosítószáma: KEHOP-5.1.3.-17-2017-00002
 
Projekt összköltsége: 2 543 062 500 Ft
 
Támogatás összege: 1 065 513 060 Ft
 
Támogatás intenzitása:  45.0%
 
A projekt címe: Regionális Vízművek napenergia hasznosítását célzó projekt megvalósítása
 
A projekt célja:
 
A projekt elsődleges célja a közszolgáltatást végző többségi állami tulajdonban lévő víziközmű társaságok energiára fordított költségének csökkentése, ezzel pedig indirekt módon a lakosság közterheinek csökkentése villamos energia termelő rendszerek telepítésével. Másodlagos cél a lehető legkisebb környezeti terheléssel járó, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen alapuló villamos energia szerepének növelése.
 
Az előkészítési projekt 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósult meg, melynek során 40 telep felülvizsgálata után elkészült a napenergia hasznosítását célzó fejlesztések megvalósításához szükséges műszaki-technológiai elemzés, javaslattétel történt az alkalmazandó megoldásokra a tényleges megvalósítási helyszínként megjelölt 25 db telep vonatkozásában. A kiválasztott telepekre vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készült. A megvalósításra a támogatási igény benyújtására a regionális víziközmű-szolgáltató társaságok konzorciuma jogosult, ennek érdekében 2017. április 5-én az öt többségi állami tulajdonban lévő regionális víziközmű-szolgáltató társaság vezérigazgatója aláírta a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást és ezzel megalakult a projektben kedvezményezettként résztvevő „Regionális vízművek a napenergia hasznosítás megvalósításáért” Konzorcium, amelyben a konzorciumvezetői feladatokat a DRV Zrt. látja el.
Konzorciumi tagok:
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.)
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.)
Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV Zrt.)
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV. Zrt.)
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.)
 
A megvalósításra a KEHOP-5.1.3.-17-2017-0002 azonosítószámú, “Regionális Vízművek napenergia hasznosítását célzó projekt megvalósítása” elnevezésű projektben kerül sor, melynek eredményeként az öt regionális vízmű területén 15 helyszínen kerülnek napelemparkok telepítésre, melyek közvetlenül villamos egyenáramot termelnek a napsugárzásból. A megtermelt egyenáramot inverterek alakítják váltóárammá, melyek egyben biztosítják a rendszer teljes mértékű kihasználását a feszültségszint optimális munkaponti tartományban tartásával. A pályázati felhívással összhangban a megtermelt energia 100 százalékban a hálózatra betáplálandó. A napelemes rendszer méretezése helyszínenként történt, a termelt energia mennyisége PVGIS számítással került meghatározásra.
A kivitelezési közbeszerzés kiírás a műszaki alapadatokra és elvárásokra alapozva, FIDIC sárga könyves formában készült el, az eddig elkészült tervdokumentációt indikatív tervekként felhasználva. A projekt kivitelezési fázisában van, az építési munkálatok engedélyek kiadásának ütemében kezdődtek, kezdődnek meg az egyes telephelyeken.
A napelemes, fotovoltaikus elven működő kiserőművek automata üzemben működnek, állandó felügyeletet nem igényelnek, csupán időszakos felügyeletet, esetenként karbantartásra van szükség az üzemszerű működéshez. A gyakorlatilag teljesen automata üzem mellett az elektromos áram zajmentesen, tisztán és melléktermék nélkül termelődik.
A napelemparkok elhelyezése vízmű és szennyvíztelepek üzemeltetés során használaton kívül eső részein történik meg. Az öt regionális vízművek alábbi telephelyein kerülnek a termelő egységek telepítésre:
DRV Zrt.:
 • Pécs
 • Mohács
 • Zamárdi
 • Balatonfőkajár
 • Nyirád
 • Kincsesbánya
 • Fehérvárcsurgó
DMRV Zrt.:
 • Gödöllő szennyvíztelep
 • Veresegyház szennyvíztelep
ÉDV Zrt.:
 • Tata szennyvíztelep
 • Dorog szennyvíztelep
TRV Zrt.:
 • Karcag szennyvíztelep
 • Püspökladány szennyvíztelep
ÉRV Zrt.:
 • Szécsény szennyvíztelep
 • Kazincbarcika szennyvíztelep
 
A fejlesztés várható számszerűsíthető eredményei:
További kapacitás megújuló energia előállítására összesen 5,6513 MW. Ebből DRV 2,9783202 MW, ÉDV 0,6006696 MW, ÉRV 0,5506138 MW, TRV 0,5205803 MW, DMRV 1,0011160 MW.
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése összesen 5895,84 tonna. Ebből DRV 3 107,1964570 tonna, ÉDV 626,6614703 tonna, ÉRV 574,4396811 tonna, TRV 543,1066076 tonna, DMRV 1 044,4357839 tonna.
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség összesen 21755,88 GJ, ebből DRV 11 465,6763508 GJ, ÉDV 2 312,4053144 GJ, ÉRV 2 119,7048716 GJ, TRV 2004,0846058 GJ, DMRV 3854,0088574 GJ.
 
A projekt tervezett zárása 2022. év júniusa.