SAJTÓKÖZLEMÉNY 2014-01-21

 Végéhez értek a KEOP fejlesztésekhez kapcsolódó szennyvíztelepi és csatornahálózat-építési munkálatok
2014. január 21.
 
 
Az Északdunántúli Vízmű Zrt., mint a térség legnagyobb víziközmű-szolgáltatója, jelentős környezetvédelmi tevékenységet végez. Működési területén négy nagyobb városban – melyből háromban valósulhattak meg a KEOP fejlesztések - üzemeltet állami tulajdonú szennyvíztisztítót, a csatornázottság aránya meghaladja a 86 %-ot. Ahhoz azonban, hogy a meglévő szennyvízrendszerek jól működjenek és a jövő generációi számára is fennmaradjanak, szakszerű, mindenre kiterjedő gondos üzemeltetés és állandó rekonstrukció, fejlesztés szükséges. Ennek érdekében az elmúlt években sikeresen pályázott a társaság más uniós forrásokra is.


Nyertes pályázataink:
„Az Esztergomi szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez kapcsolódó beruházás” (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0071), amelyre 76.261.161,- Ft;
„Tatabányai szennyvíztisztító rendszer fejlesztése” (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0072), amelyre 71.393.494,- Ft;
„Tatai szennyvíztisztító rendszer fejlesztése” (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0073), amelyre 62.339.763,- Ft uniós támogatást kapott az Északdunántúli Vízmű Zrt. Az Európai Unió és a Magyar Állam a beruházások 85%-át finanszírozta.
 
A 2007 - 2013 közötti időszakban az elvárt kibocsátási paraméterek érdekében a szennyvíztisztító telepeinken is jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre. Ugyanakkor – nagyrészt még a támogatott fejlesztések előtt – részben pedig az uniós fejlesztéssel párhuzamosan Esztergom, Tata és Tatabánya csatornarendszerén, valamint a tatabányai regionális szennyvízrendszer főgyűjtőjén is rekonstrukciós munkálatokat és fejlesztéseket hajtottunk végre.

A tatai szennyvíztisztító telep áramellátása áramkimaradás esetén nem volt megoldott, így ezt a problémát is orvosolni kellett.
Az esztergomi szennyvíztisztító telepre szennyvíziszap centrifuga beszerzése vált szükségessé.
A tatabányai szennyvíztisztító telep V. és VI. ütemének udvartéri vezetékeit, ezen belül a medencék rendbetételét szintén meg kellett oldanunk.
A szennyvíztisztító telepen kívüli csatornahálózat kiváltásokat, esetenként bélelését mindhárom városban el kellett végezni, mint ahogy a szükséges szennyvízátemelő felújításokat is.
 
A csatornahálózatot érintő fejlesztések lényeges tevékenységünket kell, hogy képezzék, figyelembe véve azt, hogy a szennyvíztisztító telepre érkező szennyvizek minősége és mennyisége összefügg a tisztítás hatékonyságával. A szennyvízelvezető rendszert és a szennyvíztisztító telepet egy egységként kell kezelnünk a járulékos létesítményeikkel együtt. Jelen projektjeink célja a szennyvíztisztító telepek fejlesztésére irányuló projektekhez kapcsolódó feladatok elvégzése, az üzembiztonság növelése, az ex- és infiltráció megelőzése, a beszivárgó vizek, és a nagyintenzitású csapadékok lehetőség szerinti kizárása volt. A szennyvíztisztító telepre beérkező csapadék és talajvizek többlet költséget jelentenének társaságunk számára.
 
Ennek érdekében mind a szennyvíztisztító telepek eddig uniós fejlesztéssel nem érintett beruházásait, mind a rendszerhez tartózó csatornahálózatunk, mind pedig a működtetés járulékos létesítményeinek fejlesztését el kellett végeznünk.
Bővebb információ:
Kreitner Krisztina
kreitner.krisztina@edvrt.hu +36302774886

Interjújavaslat:
Dr. Jelen Tamás
vezérigazgató
ÉDV Zrt.
^ Vissza az oldal tetejére ^

Vissza az előző oldalra