A pályázat bemutatása 2014-01-20

A létesítmény korszerűsítésére pályázati forrásból kerül sor.
A Tatabánya-Oroszlány és a Bicskei Regionális Vízmű a Tatabánya térségi szénbányák aktív víztelenítésére megépített XIV/A és XV/C jelű vízaknákból kiemelt karsztvízre, mint fő vízbázisokra épült  ki. A terület fogyasztói vízigényének 98 %-át ezek a vízbányák biztosítják. A vízkiemelés jelenleg a vágatok talpszintjén elhelyezett centrifugál szivattyúkkal történik.


A XV/C vízakna a térség kiemelt fontosságú, sérülékeny földtani környezetben üzemelő vízbeszerző létesítménye, aminek távlati, biztonságos működtetését minden körülmények között biztosítani kell. A vízakna földalatti és felszíni létesítményeinek műszaki állapota bányabiztonsági szempontból a mai kor elvárásainak is megfelelnek, azonban a vízemeléshez kapcsolódó gépészeti és villamos berendezések állapota vegyes, sok esetben a 60-70-es évek műszaki színvonalát tükrözi, így a korszerűsítés mindenképpen indokolt volt.

Megalapozott a XIV/A  és a XV/C vízaknák  közös víztermelési stratégia mentén történő fejlesztése, amely növeli a vízellátás biztonságát és kedvezőbb üzemeltetést tesz lehetővé. Ennek a koncepciónak a megvalósítása során a jelenlegi megkezdett és tervezett projektek keretében újabb vízcsapoló fúrások létesülnek a karsztosodott tároló kőzetekre az aknák földalatti vágataiból, valamint a vízbázis létesítményei, berendezései teljes körűen korszerűsödnek.  A fejlesztésnek két fő célja van. Az egyik cél, hogy hosszú távon és folyamatosan jó minőségű és élettanilag is kedvező ásványi anyagokat tartalmazó egészséges ivóvizet szolgáltasson az ÉDV Zrt. a fogyasztóknak. A másik célkitűzés, hogy a szolgáltatásbiztonság érdekében a két akna a megfelelő kapacitás-tartalék kiépítésével szükség esetén egymást helyettesíteni tudja, továbbá, hogy hosszú távon, több évtizedes időintervallumban a vízigény - bővülésnek is eleget tudjon tenni.  

A létesítmény távlati, akár további 50 éven túli üzeme során számos változás következhet be mind a termelő létesítményekben, mind a földtani-vízföldtani környezetben, esetleg a jogi szabályozás is változhat, ami miatt a rendszer rugalmas működtetését fenn kell tudni tartani. A vízminőséget érintő beavatkozások érdemi része csak a meglévő földalatti térségekből valósítható meg gyorsan, hatékonyan és gazdaságosan, így a felszín alatti bányatérséget nem szabad feladni.
 
A FIDIC sárgakönyves beruházás munkálatai a tervezett ütemben zajlanak. A felszín alatti, bányatérségben elvégzendő feladatok közül a vízhozam bővítést szolgáló új kutató, majd termelő fúrások kivitelezése megtörtént. Jelenleg a vízminőségi méréseket és a vízhozam számítását, ill. a fúrásfej szerelvényezését végzik, hogy az az ivóvizes rendszerbe illeszthető legyen.  A bányatérségben a vágatok és a függőleges aknabeli csővezetékek, új villamos és gépészeti berendezések, valamint a korszerűsített irányítástechnikai rendszer átszerelésének és beépítésének munkálatait a nyári fogyasztói csúcsidőt követően kezdték meg a szakemberek. 
 
A udvartérben, a földfelszín alatt lefektetett nagy átmérőjű, elöregedett ivóvizes acél vezetékek korszerű, KPE anyagú vezetékekre történő kiváltása folyamatban van.  Jelenleg a nyomáspróbákat végezik, a továbbiakban a visszatakarás, valamint az elágazásoknál és csomópontoknál a motoros elzáró szerelvények átszerelése, illetve az érzékelők és vezérlések korszerűsítése - a még hátralévő és elvégzendő tevékenységek. Megtörtént az oroszlányi nyomóvezeték új szakaszának bekötése. A vízmű gépházban, folyamatos üzemelés mellett, az új szivattyú egységek helyének kialakítását, valamint a régiek elbontását elvégezték. Az új nyomásfokozó szivattyúk már a helyszínen vannak, jelenleg a beépítésük folyik.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt., mint a térség meghatározó szolgáltatója, fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a hazai és uniós környezetvédelmi előírások betartására. Mindemellett szem előtt tartja a fogyasztók és az önkormányzatok igényeinek és elvárásainak megfelelő, minőségi szolgáltatás megvalósítását. A jövőben is arra törekszik a Társaság, hogy a pályázati úton megszerezhető uniós pénzforrások felhasználásával hozzájáruljon a térség, valamint a települések infrastruktúrájának fejlődéséhez, a környezet megóvásához, hiszen hitvallása, hogy a VÍZ KINCS, a KÖRNYEZET ÉRTÉK.
^ Vissza az oldal tetejére ^

Vissza az előző oldalra