Sajtóközlemény 2014-01-31

AZ ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZRT. XV/C vízbánya átalakítása és biztonságba helyezése
 
2014.01.31.
Projektazonosító: KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 Támogatás: 100 %
Az ÉDV Zrt. több mint 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert az „Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése” című pályázaton, a Környezet Energia Operatív Program keretében. A közel 1,5 milliárd forintot meghaladó összköltségvetésű beruházásból a „XV/C Vízbánya átalakítása és biztonságba helyezése” című projekt valósul meg.
 

Az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot ivóvíz ellátási-, szennyvízelvezetési és - tisztítási feladatokra alapították. Célja, kötelezettsége és érdeke a szolgáltatás minőségének biztosítása, a vásárlói igények teljes körű kielégítése. A "vízbázistól a fogyasztóig" elv érvényre juttatásával a cég működési területén, hosszútávon biztosítható a minőségi és gazdaságos ivóvízellátás, a keletkező szennyvizek elvezetése, tisztítása.
 
A XV/C vízakna a térség kiemelt fontosságú, sérülékeny földtani környezetben üzemelő vízbeszerző létesítménye, aminek távlati, biztonságos működtetését minden körülmények között biztosítani kell. A vízakna és a földalatti bánya térségek vízemeléshez kapcsolódó műszaki állapotának korszerűsítése időszerűvé vált, ezért szükséges a csővezetékek felújítása, a szivattyúzás modernebb, energiatakarékosabb kialakítása és modern vezérlőelektronikai rendszer kialakításának elvégzése.

A projekt keretében megtörténik a XIV/A vízakna és a XV/C akna közös víztermelési stratégia mentén történő fejlesztése, ami növeli a vízellátás biztonságát, kedvezőbb üzemeltetést tesz lehetővé. Újabb megcsapoló fúrások telepítésével a legkedvezőbb minőségű ivóvíz kerül a vezetékekbe.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt., mint a térség meghatározó szolgáltatója, fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a hazai és uniós környezetvédelmi előírások betartására. A jövőben is arra törekszik, hogy a pályázati úton megszerezhető uniós pénzforrások felhasználásával hozzájáruljon a térség, valamint a települések infrastruktúrájának fejlődéséhez, a környezet megóvásához, hiszen hitvallása, hogy a VÍZ KINCS, a KÖRNYEZET ÉRTÉK.
 
Bővebb információ:
Kreitner Krisztina
PR vezető
kreitner.krisztina@edvrt.hu +36302774886
 
Interjújavaslat:
Dr. Jelen Tamás
vezérigazgató
ÉDV Zrt.
^ Vissza az oldal tetejére ^

Vissza az előző oldalra