» Társaságunkról

Küldetésünk

A több mint száz éves múltra visszatekintő Északdunántúli Vízmű Zrt küldetése, a rábízott közösségi vagyon hatékony kezelésével a fogyasztói igényeknek megfelelő minőségű víziközmű szolgáltatás nyújtása. Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a társasági, a munkavállalói és az üzleti partneri célkitűzések összehangolására, a társadalmi elvárások teljesítésére, a környezet védelmére, a piaci körülményeket is figyelembe vevő ármegállapításra.

Társaságunkról általában

Az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot ivóvízellátási-, szennyvízelvezetési és -tisztítási feladatokra alapították. A tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vízművek Zrt. és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja. Működési területén Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyékben 80 településen 364 ezer fő részére biztosítja az ivóvízellátást és 74 településen mintegy 331 ezer ember veszi igénybe a szennyvízszolgáltatást.

A vízellátást döntően a karsztvízre telepített tatabányai, dorogi és bicskei regionális rendszerek, kisebb részben dunai partiszűrésű vízbázisok, illetve egyedi kutak biztosítják. Az ÉDV Zrt. a kizárólagos állami tulajdonban lévő víziközműveket vagyonkezelési szerződés, az önkormányzati tulajdonú közműveket pedig egyedi, hosszú távú szolgáltatási szerződések alapján működteti. Tevékenységéhez tartozik a regionális vízműrendszerekről a társvállalati vízátadás.

A Társaságnak célja, kötelezettsége és érdeke a szolgáltatás minőségének biztosítása, a vásárlói igények teljeskörű kielégítése. Ennek műszaki, gazdasági és szervezeti feltételei adottak, az emberi és gazdasági erőforrások ésszerű felhasználására a lehetőségek rendelkezésre állnak. A belső és külső források, a feladatok jó összehangolása, végső soron megteremtik az eredményes és sikeres működés feltételeit. A "vízbázistól a fogyasztóig" elv érvényre juttatásával a cég működési területén hosszú távon biztosítható a minőségi és gazdaságos ivóvízellátás, a keletkező szennyvizek elvezetése, tisztítása.

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység
ivóvíz-szolgáltatás,
szennyvíz-elvezetés, -tisztítás,
szennyvíziszap-kezelés
Víz és Környezetvédelmi Laboratórium,
Eszközellátás

dk123