» Általános műszaki és gazdasági adatok

Társaságunk legfontosabb műszaki és gazdasági adatai:

Mutató 2019-es érték 2020-as érték 2021-es érték
Vízbázisok kapacitása (m3/nap) 152 115 150 448 150 448
Kitermelt víz mennyisége (m3/év) 19 120 755 19 988 325 19 708 394
Átvett víz mennyisége (m3/év) 4 606 885 3 881 903 4 197 523
Értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év) 18 688 434 18 910 444 19 095 903
Számlázott szennyvíz mennyisége (m3/év) 14 882 420 15 324 414 15 396 441
Hálózati vízveszteség (m3/év) 4 044 344 3 976 664 3 804 648
Szennyvíztisztító telepek száma (db) 44 44 43
Átemelők száma (db) 542 545 544
Szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/ nap) 68 931 67 931 71 031
Víziközmű hálózat hossza (gerincvezeték, km) 4 198 4 230 4 250
Ivóvíz hálózat 2 368 2 386 2 390
Szennyvíz hálózat 1 830 1 844 1 860
Meghibásodások száma (db/év) 14 318 14 019 12 431
Ivóvíz hálózat 4 078 4 503 4 244
Szennyvíz hálózat és átemelők 10 240 9 516 8 187