» Általános műszaki és gazdasági adatok

Társaságunk legfontosabb műszaki és gazdasági adatai:

Mutató 2020-as érték 2021-es érték 2022-es érték
Vízbázisok kapacitása (m3/nap) 150 448 150 448 110 258
Kitermelt víz mennyisége (m3/év) 19 988 325 19 708 394 19 325 005
Átvett víz mennyisége (m3/év) 3 881 903 4 197 523 4 915 712
Értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év) 18 910 444 19 095 903 20 163 860
Számlázott szennyvíz mennyisége (m3/év) 15 324 414 15 396 441 16 110 260
Hálózati vízveszteség (m3/év) 3 976 664 3 804 648 3 077 812
Szennyvíztisztító telepek száma (db) 44 43 43
Átemelők száma (db) 545 544 547
Szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/ nap) 67 931 71 031 70 551
Víziközmű hálózat hossza (gerincvezeték, km) 4 230 4 250 4 293
Ivóvíz hálózat 2 386 2 390 2 395
Szennyvíz hálózat 1 844 1 860 1 898
Meghibásodások száma (db/év) 14 019 12 431 10 528
Ivóvíz hálózat 4 503 4 244 4 209
Szennyvíz hálózat és átemelők 9 516 8 187 6 319