» Általános műszaki és gazdasági adatok

Társaságunk legfontosabb műszaki és gazdasági adatai:

Mutató 2018-as érték 2019-es érték 2020-as érték
Vízbázisok kapacitása (m3/nap) 151 114 152 115 150 448
Kitermelt víz mennyisége (m3/év) 18 754 276 19 120 755 19 988 325
Átvett víz mennyisége (m3/év) 4 146 999 4 606 885 3 881 903
Értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év) 17 399 332 18 688 434 18 910 444
Számlázott szennyvíz mennyisége (m3/év) 14 143 692 14 882 420 15 324 414
Hálózati vízveszteség (m3/év) 4 540 587 4 044 344 3 976 664
Szennyvíztisztító telepek száma (db) 45 44 44
Átemelők száma (db) 540 542 545
Szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/ nap) 69 231 68 931 67 931
Víziközmű hálózat hossza (km) 3 902 5 739 5 739
Ivóvíz hálózat 2 076 2 416 2 416
Szennyvíz hálózat 1 826 3 323 3 323
Meghibásodások száma (db/év) 17 149 14 318 14 019
Ivóvíz hálózat 5 447 4 078 4 503
Szennyvíz hálózat és átemelők 11 702 10 240 9 516