» Ügyfélszolgálati adatok

Panaszkezelés

A Víziközmű-szolgáltató – annak érdekében, hogy a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos Felhasználói vagy Elkülönített Vízhasználói panaszok rövid határidővel, egységes eljárással kivizsgálásra kerüljenek, a panasz okai megszűnjenek – a panaszbejelentések esetén követendő eljárásrendet az alábbiak szerint szabályozza.

A Felhasználó, Elkülönített Vízhasználó megkereséseivel a Víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat személyesen, telefonon, postai levél, e-mail útján, vagy internetes honlapján keresztül.

Minden, a Víziközmű-szolgáltatóhoz beérkezett panasz külön nyilvántartásba vételre kerül.

A telefonhívás útján érkező, és a személyesen bejelentett panaszt a megkeresés napján, az írásbeli panaszbeadványt a szolgáltató azon a napon tekinti beérkezettnek, amely nap a Víziközmű-szolgáltató által a panaszok iktatása céljára vezetett nyilvántartásában a beérkezés napjaként szerepel.

Panaszbejelentés esetében a Víziközmű-szolgáltató állásfoglalását írásba foglalja és a megkeresések kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi a bejelentőnek. A szóbeli panaszbejelentést a Víziközmű-szolgáltató azonnal megvizsgálja és orvosolja. Ha a bejelentő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Víziközmű-szolgáltató a panaszról köteles jegyzőkönyvet felvenni, kivéve, ha a telefonon érkezett panaszbejelentés rögzített beszélgetésében a fogyasztó a jegyzőkönyv felvételétől eltekint. Személyes megkeresés esetén a jegyzőkönyv egy példánya a bejelentő számára átadásra kerül, telefonos megkeresés esetén a bejelentő kérésére a jegyzőkönyv postán kerül kiküldésre.

Ha a Felhasználó vagy Elkülönített Vízhasználó a megkeresését nem annál a szervezeti egységnél tette meg, amelyik hatáskörébe az ügyfél megkeresésének megválaszolása tartozik, úgy a bejelentést fogadó szervezeti egység azt haladéktalanul a hatáskörrel rendelkező egységhez továbbítja.

A Víziközmű-szolgáltatónak a Felhasználó, Elkülönített Vízhasználó részéről nem elfogadható minőségben adott válasza, illetve érdemi válasz hiánya miatt a Felhasználó, Elkülönített Vízhasználó területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) fordulhat.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató a bejelentőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A szolgáltató az elutasítást tartalmazó dokumentumban megadja az illetékes hatóság, illetve a területileg illetékes békéltető testület levelezési címét.

Hatósági kivizsgálás esetén, annak lezárásáig a szolgáltató további intézkedést nem tesz.

A korábbi, érdemben megválaszolt beadvány tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon Felhasználó vagy Elkülönített Vízhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, beadvány, valamint a névtelen Felhasználói beadvány kivizsgálását a szolgáltató mellőzheti.

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei

Megnevezés Elérhetőség Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Központi Telefonos Ügyfélszolgálat Ingyenes: 06-80-555-222
Külföldről: +36 34 815-411
7-19 8-15 8-15 8-15 8-14
Tatabánya Táncsics Mihály út 1. 8-20 8-14 8-14 8-14 8-14
Tata Dobroszláv Lajos utca 6. 10-18 8-15 8-15 8-15 szünnap
Dorog Esztergomi út 42. szünnap 10-18, Pénztár:
10-15
szünnap 8-15, Pénztár: 8-15 szünnap
Dunaharaszti Fő u 46. 8-15 szünnap 10-18 szünnap szünnap
Esztergom Táti út 26/B. 8-20 8-14 8-14 8-14 8-14
Kisbér Vásártér 47. szünnap 8-15 szünnap 10-18 szünnap
Komárom Arany János u. 17. 8-18 8-15 8-15 szünnap szünnap
Oroszlány Táncsics út 103. 10-18 szünnap 8-15 szünnap szünnap
Zsámbék Szent István tér 562/A hrsz. 13-18 szünnap 8-15 szünnap szünnap


Ügyfélkapcsolati vezető: Halász Csilla
Elérhetősége:                   ugyfelkapcsolat@edvrt.hu

Hibabejelentés:

Telefon: +36 80 426 426

E-mail: tatabanya.diszpecser@edvrt.hu

Honlapunkon: www.edv.hu

Minden nap 00.00-24.00 között.

Írásban érkező megkeresések

Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 117.

Fax: +36 34 311 595

Elektronikus elérhetőségek:

Weboldal: www.edv.hu

E-mail: posta@edvrt.hu

Ügyfélkapcsolat: ugyfelkapcsolat@edvrt.hu

Megkeresés jellege Személyesen intézhető Telefonon intézhető Levélben intézhető elektronikus úton intézhető (weblap űrlapkitöltés, vagy e-mail) Tájékoztató
Hibabejelentés  
Információkérés  
Időpont egyeztetés  
Számlamásolat  
Igazolások kérése  
Egyenleginformáció  
Részletfizetési kérelem  
Számlamódosítás  
Elektronikus számla igénylése  
Levelezési cím, e-mail cím módosítása  
Mérőállás bejelentés  
Panaszbejelentés  
Tulajdonosváltozás bejelentése   Tájékoztató
Kártérítési igény    
Új vízbekötés igénylése       Lakossági
Nem lakossági
 
Csatornabekötés igénylése       Lakossági
Nem lakossági
Átalánydíjas fogyasztási hely vízmérősítése        
Vízmérő hitelesítése    
Helyszíni kontroll bemérés igénylése    
Új mellékmérőre történő szerződéskötési igény        
Locsolási mellékmérőre szerződéskötési igény       Tájékoztató
Csoportos beszedési megbízás   Tájékoztató
Befizetés készpénzzel Tatabánya, Esztergom, Dorog        
Befizetés bankkártyával Tatabánya, Tata, Oroszlány, Kisbér, Dorog, Esztergom, Komárom, Dunaharaszti, Zsámbék