» TÁRSASÁGUNK VÍZMÉRŐ LEOLVASÓ MUNKATÁRSAT KERES (ZSÁMBÉK) 2023-09-20

FŐBB FELADATOK

 • Lakossági és nem lakossági felhasználóknál beépített vízmérők leolvasása, a vízmérők és a mérőhely állapotának ellenőrzése
 • Határidő szerint ütemezetten a vízmérő leolvasási tevékenységre vonatkozó technológiai utasításban rögzített munkák elvégzése
 • Az elvárt teljesítmény követelmények mennyiségi és minőségi szempontból való teljesítése


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK CSŐHÁLÓZATSZERELŐ KISEGÍTŐ MUNKATÁRSAT KERES 2023-09-13

FŐBB FELADATOK

 • Ivóvízszolgáltatással összefüggő feladatok: csőtörés, vízmérőcsere, plombálás, tűzcsap-tolózár beépítés, illetve karbantartás, hálózat és medence mosatás, vízbekötések, gerincvezeték és egyéb vízvezeték építési feladatok,
 • Működési területen a hálózat folyamatos ellenőrzése, hibák-üzemzavar észlelése esetén jelentés a felettesnek
 • A kiadott és elvégzett feladatok naprakész vezetése munkalapon, menetlevélen


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK VÍZMÉRŐ LEOLVASÓ MUNKATÁRSAT KERES, DUNAHARASZTI 2023-09-13

FŐBB FELADATOK

 • Lakossági és nem lakossági felhasználóknál beépített vízmérők leolvasása, a vízmérők és a mérőhely állapotának ellenőrzése
 • Határidő szerint ütemezetten a vízmérő leolvasási tevékenységre vonatkozó technológiai utasításban rögzített munkák elvégzése
 • Az elvárt teljesítmény követelmények mennyiségi és minőségi szempontból való teljesítése
 


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK HÁLÓZATDIAGNOSZTIKAI MUNKATÁRSAT KERES 2023-09-13

FŐBB FELADATOK

 • Helyszíni diagnosztikai mérési feladatok előkészítése, elvégzése (hibahely és nyomvonal keresési feladatok, tűzcsap vízhozam mérések, éjszakai statikus vízveszteség mérések)
 • Tevékenységhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok naprakész vezetése (munkalapok, menetlevelek, excel táblázatok)
 • Diagnosztikai mérési tervdokumentáció és mérési jegyzőkönyvek készítése, dokumentálása
 • A tevékenység végzéséhez szükséges diagnosztikai műszerek, gépjárművek, gépek és berendezések üzemeltetése


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK MŰSZAKI MUNKATÁRSAT (GEODÉTÁT) KERES 2023-09-12

FŐBB FELADATOK

 • Víz-, szennyvíz vezetékek geodéziai bemérése, közműbemérések elvégzése
 • Bemérések feldolgozása, ezek térinformatikai adatbázisba történő importálása
 • Nyomvonalak és azok karbantartásainak ellenőrzése, az időszakos felülvizsgálatok elvégzése
 • Saját beruházásban végzendő munkákkal kapcsolatos geodéziai tevékenységek ellátása
 


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK BUDAKÖRNYÉKI EGYSÉGE SZENNYVÍZÜZEMI KEZELŐ MUNKATÁRSAT KERES 2023-09-11

FŐBB FELADATOK

 • A szennyvíztisztítótelep működését támogató napi üzemeltetési feladatok ellátása
 • Szükséges karbantartási munkák elvégzése a hálózaton és a telepen (pl.: fűnyírás)
 • Munkavégzésről munkalap, szükség esetén menetlevél írása
 • Rendkívüli üzemzavar, hálózati, telephelyi meghibásodás, kárelhárítás esetén részvétel a munkaidőn kívüli tevékenységekben
 • A keletkező hulladékok gyűjtésével, kezelésével, ártalmatlanításával, hasznosításával, elszállításával kapcsolatos közreműködés
 • Két műszakos munkarend ellátása


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK DUNA-VÖLGYI VÍZMŰ ÜZEME VÍZMŰGÉPKEZELŐ MUNKATÁRSAT KERES 2023-08-04

FŐBB FELADATOK

 • Az ivóvíztermeléssel összefüggő feladatok ellátása
 • Működési területen belül a vízbázisok, gépek, berendezések, ivóvíz hálózat folyamatos ellenőrzése, karbantartása
 • Működési területen belül karbantartási és javítási munkálatok elvégzése
 • Glóbusz, víztorony, víztározó medencék tisztítása, karbantartása
 • A kiadott és elvégzett feladatok munkalapon való vezetése naprakész állapotban
 


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK DUNA-VÖLGYI VÍZMŰ ÜZEME CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ KISEGÍTŐ MUNKATÁRSAT KERES 2023-08-04

FŐBB FELADATOK

 • Csőtörés javítása, vízmérőcsere, plombálás, tűzcsap-tolózár beépítés, illetve - karbantartás, hálózat- és medence mosatás, vízbekötések, gerincvezeték és egyéb vízvezeték építési feladatok
 • Működési területen a hálózat folyamatos ellenőrzése, hibák-üzemzavar észlelése esetén jelentés a felettesnek
 • A kiadott és elvégzett feladatok naprakész vezetése munkalapon, menetlevélen


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK DUNA-VÖLGYI VÍZMŰ ÜZEME MŰSZAKI MUNKATÁRSAT KERES 2023-08-04

FŐBB FELADATOK

 • Vízmérő cserék ütemezése, nyomon követése
 • A működési területet érintő E-közműves közműnyilatkozatok előkészítése, kiadása
 • Víz- és csatorna bekötések folyamatának irányítása, tervdokumentációk ellenőrzése
 • Éves tervfeladatok kidolgozása
 • Napi és havi jelentések elkészítése
 • Az üzem értéknövelő beruházásaihoz és üzemfenntartási munkáihoz kapcsolódó előkalkulációk elkészítése, megvalósulási dokumentációinak összeállítása
 • Vízbázisokhoz kapcsolódó nyilvántartások kezelése
 • Műszaki nyilvántartások vezetése
 • Terv- és irattár vezetése, rendezése


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben

» TÁRSASÁGUNK DUNA-VÖLGYI ÜZEME SZENNYVÍZÁGAZATI VILLANYSZERELŐ MUNKATÁRSAT KERES 2023-08-04

FŐBB FELADATOK

 • A telepi, valamint a szennyvízátemelő elektromos berendezéseinek előírás szerinti üzemelésének rendszeres ellenőrzése, rendeltetés- vagy szabályellenes működés megszüntetése
 • Készenléti szolgálat ellátása
 • Kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása


^ Vissza az oldal tetejére ^ Bővebben