» Tulajdonosi szerkezet

Magyar állam: A tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest Pozsonyi út 56.) útján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja (részesedés mértéke: 91,67 %).

Tatabánya Megyei jogú Város Önkormányzata: A tulajdonosi jogokat gyakorolja Tatabánya Megyei Jogú Város mindenkori polgármestere (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6., PIR-törzsszám: 384489000, részesedés mértéke: 8,26 %).