» Vízellátási rendszerek

Regionális vízellátó rendszerek

Az ivóvízellátás döntő részét, mintegy 70 településen a tartósan állami tulajdonban lévő regionális víziközművek biztosítják. Az ÉDV Zrt. működési területén 111 ezer m3/d víztermelő kapacitás áll rendelkezésre, az igények a nyári csúcsidőszakban is 90.000 m3/d alatt maradnak. Az ellátás 100%-os.
Miután a kiépített elosztórendszerek szállító kapacitása illeszkedik a rendelkezésre álló vízbázisokhoz, a hálózatok kihasználtsága is hasonló.
A cég működési területén, a szabad kapacitásokból eredően, a térség gazdasági fejlődésének, a víziközmű szolgáltatás bővítésének lehetőségei adottak.

Tatabányai regionális vízmű

Tatabánya és Vértesszőlős ivóvízellátása karsztvízzel biztonságos és jó minőségű.

A tatai regionális körzet ellátása a Tatabányáról érkező karsztvízzel, valamint a szintén karsztra telepített helyi vízbázisok, mint az Angol-parki és fényesi kutak által termelt ivóvízzel jó minőségben biztosítható. Az ivóvízhálózat kiépítése teljes körű, így a város és környékére eljut az egészséges ivóvíz.
Folyamatban van a Tatát átszelő, a biztonságot fokozó gerincvezeték és az újhegyi tárolómedence építése.

Az oroszlányi körzet zömében Tatabányáról kap karsztvizet, de szükség szerint a helyi kutak is hasznosíthatók.

A kisbéri körzet karsztvíz-ellátásban részesül. Ehhez a rendszerhez csatlakozik Bábolna is, ahol helyi vízbázisok is vannak.

 

animacio_1

Dorogi regionális vízmű

A dorogi regionális vízmű vízbázisát nagyrészt a tokodaltárói ereszkék, Dunára telepített Prímás szigeti
partiszűrésű csápos kutak és ablakos kút, valamint a dorogi és a sárisápi mélyfúrású kút karsztvízkészlete jelenti. A szolgáltatott ivóvíz jó minőségű.
Jellemzője a közvetlen szolgáltatás mellett a társvállalati vízátadás.

 

animacio_2

Bicskei regionális vízmű

A bicskei regionális vízellátó rendszert a tatabányai XIV/A vízbázis látja el ivóvízzel. A vízmű nagykiterjedésű vízvezeték hálózaton keresztül juttatja el a jó minőségű karsztvizet Komárom-Esztergom megye néhány településére, valamint társvállalati értékesítéssel Pest és Fejér megyei településekre.

Egyedi kutas vízellátó rendszerek

A társaság az állami tulajdonú regionális rendszerek mellet, saját kúttal rendelkező, egy-egy település ivóvízellátását szolgáló önkormányzati tulajdonban lévő vízbázisokat, valamint önkormányzati tulajdonú vízvezeték-hálózatokat is üzemeltet működési területén.

Egyedi kúttal rendelkező települések:

 • Kocs
 • Nagyigmánd
 • Kisigmánd
 • Héreg
 • Pilisszentlélek
   

Önkormányzati tulajdonú ivóvízhálózattal rendelkező települések:

 • Aka
 • Tokodaltáró
   

A hosszútávon is biztonságos és minőségi ivóvízellátás érdekében a rétegvízre települt Kocs, Nagyigmánd, Kisigmánd, valamint a karsztvizes Héreg vízbázisainak kiváltása, a regionális rendszerre történő csatlakoztatása a közeljövő feladata.

A Részvénytársaság a fenti vízműveket az önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződés keretében működteti.