» Minőségügy

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. már több mint húsz éve felismerte, hogy a gazdálkodás körülményeinek folyamatos változása, az egyre szigorúbb követelményeknek való megfelelés nemcsak a közvetlen versenyszférában működő cégeket, hanem a közüzemi szolgáltatókat is új szemlélet kialakítására készteti. Ennek érdekében az 1990-es évek második felében az addigi hagyományokon alapuló, tradicionális cégkultúra megváltoztatása mellett döntött, megteremtve egy szervezeti tudás alapú, hatékonyabb gazdálkodás alapját.

E hosszú folyamat első lépéseként 2000-ben - az ágazatban elsőként – szerezte meg teljes körűen Minőségirányítási Rendszerének (MIR) ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítását, melynek értékeire

 • vevőközpontúság,
 • vezetői szerepvállalás,
 • munkatársak elköteleződése,
 • folyamatszemlélet,
 • fejlesztés (PDCA ciklus mentén történő működés),
 • bizonyítékon alapuló döntéshozatal,
 • kapcsolatok kezelése


támaszkodva lehetővé vált 2002-től Társaságunk jelenlegi működésének kereteit meghatározó Integrált Irányítási Rendszer kiépítésének megkezdése, egy rendszerszemléletű, egységes cégirányítás megvalósítása.

A társaságunknál működő Integrált Irányítási Rendszert a 2000. évben elsőként bevezetett minőségirányítási alrendszeréről, röviden csak ”minőségügyként” emlegetjük. Ez nem véletlen…

A négy tanúsított – minőségirányítási (MIR), környezetirányítási (KIR), munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (MEBIR), az információbiztonsági (IBIR) és a tervezés alatt álló vízbiztonsági (WSP) rendszerek közös eleme a vonatkozó terület elvárt MINŐSÉGE iránti követelmények teljesítése:

 • a minőségirányítás: a FELHASZNÁLÓINK számára minőségi SZOLGÁLTATÁS nyújtása;
 • a környezetirányítás: a TERMÉSZETI KÖRNYEZET minőségének fenntartása, fejlesztése;
 • a munkahelyi egészségvédelem és biztonság: a minőségi MUNKAKÖRÜLMÉNYEK megteremtése MUNKATÁRSAINK egészségéért és biztonságáért;
 • az információbiztonság: az üzleti értéket képviselő INFORMÁCIÓ minőségének biztosítása;
 

Az Integrált Irányítási Rendszer alrendszereinek fő célkitűzései:

 • Az IIR első irányítási alrendszere tehát a Minőségirányítási Rendszer a FELHASZNÁLÓ igényeinek kielégítésére és elégedettségének elérésére, növelésére irányul. Működtetése garantálja az Európai Unió követelményeinek kielégítését, a
 

„Reális költségű, minőségi víziközmű szolgáltatás”
megvalósítását: ez társaságunk hosszú távú eredményes gazdálkodásának egyik alapja.

 • Az ÉDV Zrt. - szennyvízelvezetési és tisztítási alap- tevékenységével - egyúttal az egyik legjelentősebb környezetvédelmi szolgáltató és működési területe, az Által-ér völgye, a Dunai vízbázisok és a Tatai Öreg-tó védelme kiemelt környezetvédelmi felelősséggel ruházza fel a régióban. Társaságunk ezirányú elkötelezettségét igazolja az ISO 14001 szabvány szerinti Környezetirányítási Rendszert (KIR) 2001-ben történő tanúsítása és működtetése, mely az IIR második alrendszere és természeti KÖRNYEZETÜNK egyre fokozottabb védelmét szolgálja. Meghatározó területe az energia-és hulladékgazdálkodás.
 

Minőség-és környezetpolitikánk alapja tehát:

Jó minőségű ivóvíz biztosítása, a természetbe visszaadott szennyvizek környezetkímélő tisztítása, a szolgáltatás biztonságának fokozása, műszaki folyamataink működtetésének legfontosabb feladata.

vzkincs

 • Az EGÉSZSÉG akárcsak a VÍZ KINCS, ….
Társaságunk vezetősége ezt a gondolatot tartotta szem előtt, mikor úgy döntött, hogy a minőség- és környezetirányítás működtetése után új alrendszerrel, a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer (MEBIR) megvalósításával bővíti az Integrált Irányítási Rendszert. Cégünk számára kiemelt fontosságú a dolgozók egészségének megőrzése. 2007. decembere óta működtetjük az akkor még OHSAS 18001 – ma ISO 45001 - szabvány követelményei szerint a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert (MEBIR), melynek középpontjában a MUNKATÁRS áll, az egyre magasabb szintű egészségvédelem és munkahelyi biztonság megvalósítása, fejlesztése. Jövőképünk szerint – eddigi eredményeink alapján – Társaságunknál a súlyos vagy közepes súlyosságú munkabaleset nem fordulhat elő. Célunk, hogy az enyhe balesetek száma és súlyossága ne növekedjen. Egy korszerű foglalkozás egészségügy megvalósításán dolgozunk. Ez az IIR harmadik alrendszere.
 

A gazdálkodó szervezetek, így Társaságunk döntéseinek megalapozásában is egyre nagyobb szerepet töltenek be az informatikai megoldások: integrált vállalatirányítási rendszerek, gazdasági és műszaki információs rendszerek, telefonos ügyfélszolgálat, elektronikus dokumentumkezelés stb….

A gazdálkodó szervezetek számára az INFORMÁCIÓ tehát üzleti érték, egyre jelentősebb, védendő erőforrás. Fentieket mérlegelve a 2009. üzleti év tervezése során döntött a felső vezetés az Információbiztonság Irányítási Rendszer (IBIR) bevezetése és működtetése mellett. A 2013-ban közzé tett ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány (magyar megfelelője az MSZ ISO/IEC 27001:2014) határozza meg azokat a követelményeket, melyek teljesítése biztosítéka az egyre magasabb szintű információvédelem megvalósításának a bizalmasság, a sértetlenség és a rendelkezésre állás együttes teljesítésével.

A négy alrendszer (a MIR cégszinten, a KIR, a MEBIR, és az IBIR az Irányítóközpontban és a működést reprezentáló telepeken) alkotta Integrált Irányítási Rendszer tanúsítása 2021. tavaszán a MIR, KIR, MEBIR rendszerek esetében sikeresen megtörtént. Az IBIR rendszer tanúsítása 2022. januárban várható.

Jövőbeni célunk olyan működési modell bevezetése, mely a jelenlegi gazdasági körülmények között is támogatást ad elért eredményeink megtartásához.